Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση & Εκπαιδευτική Πολιτική : Τιμητικό Αφιέρωμα στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική πολιτική Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Κομβικοί σταθμοί στην ιστορία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Λεξικό της Παιδαγωγικής Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2015 Σχολική Παιδαγωγική Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας : Μια αναπτυξιακή διαδικασία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικό έργο και σχέση δασκάλου - μαθητή στο ελληνικό σχολείο : Μελέτες περιπτώσεων από την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πράξη Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πάολο Φρέιρε 1921-1997 : Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2010 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Δελμούζου: Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σχολική πράξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Παιδαγωγική και εκπαίδευση σήμερα : Επίμαχα ζητήματα, καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Ο εθνικός "εαυτός" και ο εθνικός "άλλος" στα ελληνοκυπριακά σχολικά βιβλία ιστορίας της μέσης εκπαίδευσης : Μια ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής της ειρήνης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού : Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η αρχαία ελληνική θεματογραφία στο λύκειο : Συμβολή στη διδακτική του "αδίδακτου" κειμένου Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Φεμινιστική παιδαγωγική : Η ανάδυση και η εξελικτική μετασχηματιστικά πορεία της Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η νηπιακή γλώσσα : Λεκτικές επινοήσεις και φραστικές τεχνικές Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Λεξικό της παιδαγωγικής Επιμέλεια κειμένου Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2007 Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2007 Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση : Ιστορικές προβολές, σύγχρονες αναφορές Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας : Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύκειο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1884-1938) : Η πρόσληψη και αναπλαισίωσή της στη διάρκεια ενός αιώνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Ο θεσμός της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Το Γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης : Κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ανθρωπιστική παιδεία και τεχνική εκπαίδευση : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η επικοινωνιακή προσέγγιση στα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας του ελληνικού δημοτικού σχολείου : Διερεύνηση περιεχομένου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση : Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Η εικόνα των Ελλήνων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου της Τουρκίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Γυμνάσιο και λύκειο στην Ελλάδα : Διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα, κριτικές επισημάνσεις, μελλοντικές προοπτικές Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2003 Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη : Δομή και προβλήματα ανάπτυξης της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικοποίηση : Θεωρία και έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών : Οι προκλήσεις της διαβίου μάθησης Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση στην Ελλάδα 1974-1997 Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Σχολική παιδαγωγική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Δημιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις μαθητών γυμνασίου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ιστορία και γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία : Εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στον ιστορικό χώρο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ιστορική αναδρομή της εικονογράφησης των παιδικών και σχολικών βιβλίων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ο ρόλος του προϊσταμένου διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η αξιολόγηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία και στην Ελλάδα : Συγκριτική θεώρηση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Το παρόν και το μέλλον των σχολικών βιβλιοθηκών : Ημερίδα, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2001 Εισήγηση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών Χαρτόδετο
2001 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : Ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Γλωσσικές προκαταλήψεις εκπαιδευτικών : Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Ενιαίο σχολείο και εκπαιδευτικοί Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και το λύκειο : Ερευνητική συμβολή στη διδακτική της ιστορίας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση 1862-1990 και ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών 1882-1982 Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης : Κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος : Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το μάθημα της ιστορίας : Θεωρητικά ζητήματα και εμπειρική έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Παρατήρηση διδασκαλίας. Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος : Συμβολή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων : Εισαγωγή στη μεταρρύθμιση του curriculum Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η διδασκαλία της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο : Μια εμπειρική προσέγγιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η μέθοδος project : Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η παιδαγωγική του Αλεξάνδρου Π. Δελμούζου : Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα : Η διαχρονικότητα και οι μεταλλαγές του προβλήματος Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Β. Σουχομλίνσκι, το σχολείο της χαράς : Εφαρμογές και πρακτικές μιας ανθρωπιστικής παιδείας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η oδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης : Από την αναγέννηση ως την καθιέρωση της δημοτικής Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Αλέξανδρος Π. Δελμούζος : Παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής: Πρακτικά συμποσίου, Θεσσαλονίκη 14-15.4.1989 Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Η εικόνα της γυναίκας : Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Η παιδαγωγική του Kant : Θεμελίωση, επικαιρότητα και κριτική των αντιλήψεών του για την αγωγή Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1989 Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα : Προβλήματα και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1989 Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο : Κριτική θεώρηση και εμπειρική έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1988 Το σύστημα ποινών στην ελληνική εκπαίδευση του 19ου αιώνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Αναλυτικά προγράμματα : Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού στην Αγγλία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Η συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1976-1981 : Κριτική και θέσεις των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Ο εκπαιδευτικός όμιλος : Η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron σε θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης : Δυνατότητες και όρια Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Η επικοινωνιακή προσέγγιση και το ιστορικό υιοθέτησής της στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη : Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού : Μια έρευνα για τον Έλληνα εκπαιδευτικό της μέσης εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο λύκειο : Μια συγκριτική έρευνα για το επίπεδο κατοχής της γλώσσας σε συνάρτηση με τη μέθοδο και το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Οι γειτονικοί μας λαοί Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία ιστορίας γυμνασίου και λυκείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας : Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Λεξικό σχολικής παιδαγωγικής Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
1982 Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελμά του : Μια εμπειρκή έρευνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Ο δρόμος προς την δημοτική : Μελέτες και άρθρα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση & Εκπαιδευτική Πολιτική : Τιμητικό Αφιέρωμα στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική πολιτική Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Κομβικοί σταθμοί στην ιστορία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Σχολική Παιδαγωγική Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικό έργο και σχέση δασκάλου - μαθητή στο ελληνικό σχολείο : Μελέτες περιπτώσεων από την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πράξη Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2010 Παιδαγωγική και εκπαίδευση σήμερα : Επίμαχα ζητήματα, καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Γυμνάσιο και λύκειο στην Ελλάδα : Διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα, κριτικές επισημάνσεις, μελλοντικές προοπτικές Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2003 Σχολική παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και το λύκειο : Ερευνητική συμβολή στη διδακτική της ιστορίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος : Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στην παιδαγωγική : Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1989 Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα : Προβλήματα και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Λεξικό της Παιδαγωγικής Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2011 Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας : Μια αναπτυξιακή διαδικασία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικό έργο και σχέση δασκάλου - μαθητή στο ελληνικό σχολείο : Μελέτες περιπτώσεων από την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πράξη Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πάολο Φρέιρε 1921-1997 : Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Δελμούζου: Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σχολική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Παιδαγωγική και εκπαίδευση σήμερα : Επίμαχα ζητήματα, καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Ο εθνικός "εαυτός" και ο εθνικός "άλλος" στα ελληνοκυπριακά σχολικά βιβλία ιστορίας της μέσης εκπαίδευσης : Μια ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής της ειρήνης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού : Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Φεμινιστική παιδαγωγική : Η ανάδυση και η εξελικτική μετασχηματιστικά πορεία της Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η αρχαία ελληνική θεματογραφία στο λύκειο : Συμβολή στη διδακτική του "αδίδακτου" κειμένου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Λεξικό της παιδαγωγικής Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2007 Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2007 Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση : Ιστορικές προβολές, σύγχρονες αναφορές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η νηπιακή γλώσσα : Λεκτικές επινοήσεις και φραστικές τεχνικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας : Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύκειο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1884-1938) : Η πρόσληψη και αναπλαισίωσή της στη διάρκεια ενός αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Ο θεσμός της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Το Γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης : Κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ανθρωπιστική παιδεία και τεχνική εκπαίδευση : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η επικοινωνιακή προσέγγιση στα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας του ελληνικού δημοτικού σχολείου : Διερεύνηση περιεχομένου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση : Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Η εικόνα των Ελλήνων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου της Τουρκίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη : Δομή και προβλήματα ανάπτυξης της εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικοποίηση : Θεωρία και έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών : Οι προκλήσεις της διαβίου μάθησης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση στην Ελλάδα 1974-1997 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Σχολική παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Δημιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις μαθητών γυμνασίου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ιστορία και γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία : Εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στον ιστορικό χώρο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ιστορική αναδρομή της εικονογράφησης των παιδικών και σχολικών βιβλίων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ο ρόλος του προϊσταμένου διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η αξιολόγηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία και στην Ελλάδα : Συγκριτική θεώρηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : Ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Γλωσσικές προκαταλήψεις εκπαιδευτικών : Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Ενιαίο σχολείο και εκπαιδευτικοί Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και το λύκειο : Ερευνητική συμβολή στη διδακτική της ιστορίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση 1862-1990 και ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών 1882-1982 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης : Κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος : Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το μάθημα της ιστορίας : Θεωρητικά ζητήματα και εμπειρική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Παρατήρηση διδασκαλίας. Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος : Συμβολή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων : Εισαγωγή στη μεταρρύθμιση του curriculum Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η διδασκαλία της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο : Μια εμπειρική προσέγγιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η μέθοδος project : Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η παιδαγωγική του Αλεξάνδρου Π. Δελμούζου : Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα : Η διαχρονικότητα και οι μεταλλαγές του προβλήματος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Β. Σουχομλίνσκι, το σχολείο της χαράς : Εφαρμογές και πρακτικές μιας ανθρωπιστικής παιδείας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η oδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης : Από την αναγέννηση ως την καθιέρωση της δημοτικής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Αλέξανδρος Π. Δελμούζος : Παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής: Πρακτικά συμποσίου, Θεσσαλονίκη 14-15.4.1989 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Η εικόνα της γυναίκας : Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1991 Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Η παιδαγωγική του Kant : Θεμελίωση, επικαιρότητα και κριτική των αντιλήψεών του για την αγωγή Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1989 Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα : Προβλήματα και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1989 Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο : Κριτική θεώρηση και εμπειρική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1988 Το σύστημα ποινών στην ελληνική εκπαίδευση του 19ου αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Αναλυτικά προγράμματα : Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού στην Αγγλία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Η συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1976-1981 : Κριτική και θέσεις των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Ο εκπαιδευτικός όμιλος : Η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron σε θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης : Δυνατότητες και όρια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Η επικοινωνιακή προσέγγιση και το ιστορικό υιοθέτησής της στην Ελλάδα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη : Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού : Μια έρευνα για τον Έλληνα εκπαιδευτικό της μέσης εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο λύκειο : Μια συγκριτική έρευνα για το επίπεδο κατοχής της γλώσσας σε συνάρτηση με τη μέθοδο και το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Οι γειτονικοί μας λαοί Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία ιστορίας γυμνασίου και λυκείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας : Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Λεξικό σχολικής παιδαγωγικής Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
1982 Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελμά του : Μια εμπειρκή έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1982 Ο δρόμος προς την δημοτική : Μελέτες και άρθρα Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Το παρόν και το μέλλον των σχολικών βιβλιοθηκών : Ημερίδα, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2001 Εισήγηση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών Χαρτόδετο