Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-651-5
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 153 γρ., 96 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ουσιαστικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Πώς ορίζονται οι παραπάνω έννοιες και ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτών στο πλαίσιο που αυτές οριοθετούν; Πώς γίνεται αντιληπτή η ικανότητα και ποιες συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες θεωρείται ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την επιμόρφωση ενηλίκων; Είναι εφικτό οι ικανότητες αυτές να καλλιεργηθούν, να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν - και με ποιον τρόπο; Σε μια περίοδο όπου οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ουσιαστικά έχουν μόλις αρχίσει να οργανώνονται στη χώρα μας, το παρόν βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στο σχετικό προβληματισμό αντλώντας στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία και θεωρία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00