Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας
Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας
Differenzierung in der Schule (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1982
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 10.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 21 εκ., 130 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-21 16:21:09