Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας
Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύκειο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-952-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 5/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 460 γρ., 376 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα Διδακτικής της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στη διδακτική διάσταση του μαθήματος της Ιστορίας, την οποία θεωρεί οργανικά συνδεδεμένη με την εξέλιξη της Ιστοριογραφίας, της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Γνωστικής Ψυχολογίας στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Με σημείο αναφοράς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως ορίζεται από το Α.Π. του γυμνασίου και του λυκείου, διατυπώνεται μια εναλλακτική πρόταση ενεργού διδασκαλίας, η οποία θεμελιώνεται στην ανθρωπολογική προοπτική αναφορικά με τις μαθησιακές δυνατότητες και τις προσαρμογές του ανθρώπου. Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας (. . .).


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00