Κείμενο πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων χρηστών

Κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 («Κανονισμός»), θα θέλαμε: (α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων οσδέλnet (χορηγούμενη από τον ΟΣΔΕΛ), (β) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και (γ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη βιβλιογραφική βάση οσδέλnet ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210-3849101, email: gdpr@osdel.gr, διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 73, 106 83, Αθήνα). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς λειτουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού στη βιβλιογραφική βάση οσδέλnet ή/και για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του Ιστοτόπου για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 3 της «Πολιτικής ασφάλειας και απορρήτου της βιβλιογραφικής βάσης οσδέλnet». Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται είτε μέχρι τη διακοπή λειτουργίας της βάσης είτε έως ότου εναντιωθείτε νόμιμα στη συνέχιση της διατήρησής τους.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την οσδέλnet επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον ΟΣΔΕΛ, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την οσδέλnet σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΣΔΕΛ ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της ομάδας ιδιωτικού απορρήτου του Οργανισμού, τον κ. Γιώργο Καραζάνο και την κ. Χρύσα Μερτζάνη, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 3849101, Ε: gdpr@osdel.gr, Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα.