Συντελεστές ιστοτόπου

Ο ιστότοπος osdelnet.gr υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).


Υπεύθυνη περιεχομένου: Μιρέλλα Μπατζιανιά

Τεχνικός υπεύθυνος: Σπύρος Ζαχαράκης


Σχεδιασμός: S & Team

Ανάπτυξη: Citrine