Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού
Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-047-5
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.03 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 245 γρ., 128 σελ.
Περιγραφή

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αξιολόγηση στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, η «απαξία» της στην Ελλάδα, αλλά και οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες ρύθμισης του προβλήματος της αξιολόγησης, καθιστά το θέμα της αξιολόγησης ελκυστικό αντικείμενο έρευνας. Στο θεωρητικό μέρος του βιβλίου οροθετείται η έννοια της αξιολόγησης και γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λόγοι της αναγκαιότητας εισαγωγής της στην εκπαίδευση και ακολουθεί μια ιστορική επισκόπηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. (. . .) Στο ερευνητικό μέρος της μελέτης, παρατίθεται η έρευνα, αναλύονται τα δεδομένα του δείγματος και τέλος παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00