Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-277-6
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 9/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 23 εκ., 208 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά `Καινοτομίες στην Εκπαίδευση` αποβλέπει να συμβάλλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψήφιων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών με δημοσιεύσεις σχετικές με την πραγμάτευση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε κάθε σχολική μονάδα ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, σε συνάρτηση με το ύφος ηγεσίας που υιοθετεί ο διευθυντής και τις θεωρίες διοίκησης που εφαρμόζει στην πράξη. Γίνεται μία προσπάθεια εννοιολογικής διασαφήνισης του όρου διαπροσωπικές σχέσεις και προσδιορισμού της σπουδαιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων γενικά, στον εργασιακό χώρο, στην εκπαίδευση και τη σχολική μονάδα ειδικά. Επιχειρείται, κυρίως μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, ο προσδιορισμός των παραγόντων που διαμορφώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών (και στις δύο σχολικές βαθμίδες), η συσχέτιση των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών με τον τρόπο διοίκησης της σχολικής μονάδας και το ύφος ηγεσίας που υιοθετεί ο διευθυντής, και τέλος, η συνοπτική παρουσίαση των θεωριών διοίκησης, των θεωριών ηγεσίας και των τύπων ηγέτη/ διευθυντή που συμβάλουν στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους εκπαιδευτικούς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
1. Διαπροσωπικές σχέσεις
1.1. Εννοιολογική διασαφήνιση και οριοθέτηση των διαπροσωπικών σχέσεων
Η σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων γενικά
Η σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο ειδικά
Η σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στην εκπαίδευση γενικά και ειδικά
2. Παράγοντες διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων και η σημασία τους στο έργο της σχολικής μονάδας
2.1. Η προσωπικότητα του διευθυντή και του εκπαιδευτικού ως καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων: σύντομη παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων
2.2. Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνιακή διαδικασία (λεκτική και μη λεκτική) ως βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων
2.3. Η κοινωνική ομάδα και ο κοινωνικός και επαγγελματικός ρόλος ως παράγοντες διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του διευθυντή
2.4. Σχολική μονάδα: παράγοντας διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων
2.5. Η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα: παράγοντες διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων
2.6. Η εκπαιδευτική πολιτική: παράγοντας διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων
3. Διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών και ο τρόπος διοίκησης της σχολικής μονάδας
4. Θεωρίες διοίκησης και διαπροσωπικές σχέσεις
4.1. Θεωρίες διοίκησης και η συμβολή τους στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους εκπαιδευτικούς
4.2. Θεωρίες ηγεσίας και τύποι ηγέτη/διευθυντή και η συμβολή τους στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους εκπαιδευτικούς
5. Γενικά Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00