Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και το λύκειο
Ερευνητική συμβολή στη διδακτική της ιστορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-517-4
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 215 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά «Παιδαγωγική και εκπαίδευση» φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία τόσο με μεταφράσεις έγκυρων ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων όσο και με πρωτότυπα έργα ελλήνων παιδαγωγών. Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους προβληματίζονται γύρω από θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Το παρόν δημοσίευμα πραγματεύεται θέματα Διδακτικής της Ιστορίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο πρώτο μέρος του παρουσιάζεται η προβληματική της Διδακτικής της Ιστορίας και ανασκοπείται σύντομα η σπουδαιότερη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση σχετική βιβλιογραφία.
Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται και ερμηνεύονται τα πορίσματα της πρώτης αντιπροσωπευτικής εμπειρικής έρευνας για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και διατυπώνονται προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας και συγκεκριμένα παραδείγματα από τη διδακτική πράξη καθιστούν το βιβλίο αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε φιλόλογο καθηγητή, για φοιτητές των Φιλοσοφικών Σχολών, αλλά και ευρύτερα για εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, ενώ το θεωρητικό μέρος του αποτελεί μια ευσύνοπτη και σαφή εισαγωγή στη θεματική της Διδακτικής Ιστορίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. Η μεθόδευση της «διδασκαλίας ως αντικείμενο της σύγχρονης Διδακτικής»
Β. Η προβληματική της Διδακτικής της Ιστορίας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ
Α. Αφετηρία και στόχοι της έρευνας
Β. Μεθοδολογία της έρευνας
Γ. Πορίσματα της έρευνας
Ι. Σχεδιασμός της διδασκαλίας
ΙΙ. Διεξαγωγή της διδασκαλίας
ΙΙΙ. Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης
Δ. Περίληψη, γενικές διαπιστώσεις και προτάσεις
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Παράρτημα (Στατιστικοί πίνακες και ερωτηματολόγιο)
Summary
Άλλα δημοσιεύματα του ίδιου συγγραφέα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00