Γυμνάσιο και λύκειο στην Ελλάδα
Διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα, κριτικές επισημάνσεις, μελλοντικές προοπτικές
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-406-394-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 517 γρ., 329 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται σε μια συστηματική και διεξοδική έρευνα που πραγματοποίησαν οι συγγραφείς στις δυο βαθμίδες της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) επί είκοσι συνεχόμενα έτη (δεκαετίες 1980 και 1990) - για πρώτη φορά σε τέτοιο εύρος στην Ελλάδα - , εστιάζοντας στη μεθόδευση της διδασκαλίας και την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης. Γραμμένο από δύο έμπειρους ερευνητές και καλούς γνώστες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στη χώρα μας, πραγματεύεται πρώτα την εκπαιδευτική διαδικασία από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της, τη μεθόδευση της διδασκαλίας και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, τη σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή, τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στο διευθυντή του σχολείου και στους γονείς, την κοινωνική ζωή στο σχολείο, τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, καθώς και τις απόψεις τους για τις σπουδές τους. Στη συνέχεια εξετάζονται θέματα σχολείου και εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη σκοπιά των μαθητών, όπως είναι η σχολική επίδοση και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν, οι εξετάσεις και η βαθμολογία, η σχολική σταδιοδρομία και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών, το κλίμα του σχολείου και της τάξης, οι πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και λοιπές δραστηριότητες του σχολείου στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και η διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών. Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα για τους παραπάνω τομείς επιχειρείται τέλος η εξαγωγή και διατύπωση γενικών συμπερασμάτων, με αναφορές στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική και στις μελλοντικές προοπτικές. Το παρόν δημοσίευμα απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και γονείς, σε φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα τεκταινόμενα στην ελληνική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό είναι σχετικά ευσύνοπτο και γραμμένο έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, τηρώντας βέβαια βασικούς κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
5. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 09:59:57