Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-004-8
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2010
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
14 x 21 εκ.
Περιγραφή

(. . .) Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας ασχολίας και διαρκούς ενδιαφέροντος του συγγραφέα γύρω από τη θεματική της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής, οι έννοιες εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να εννοηθούν όχι ως δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους πόλοι, αλλά, πολύ περισσότερο, ως η συνάφεια που υπάρχει μεταξύ τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00