Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική πολιτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-602-222-7
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 9/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 160 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν δημοσίευμα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρούνται ιστορικές αναδρομές στα βασικά στάδια εξέλιξης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με παράδειγμα την ελληνική περίπτωση και σε συσχέτιση με επιλογές της οικείας εκπαιδευτικής πολιτικής, αναδεικνύονται οι παρατηρούμενες στρεβλώσεις και επισημαίνονται οι βασικές αρχές για μια γενικά αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική. Στο δεύτερο μέρος τίθενται και εξετάζονται, από σύγχρονη σκοπιά και υπό κριτικό πρίσμα, ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα και επιτακτικά αιτήματα που απασχολούν γενικά τη διεθνή βιβλιογραφία και προκαλούν ειδικότερα προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που διαμορφώνεται μέσω επιλογών, αποφάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο για το σημαντικό ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.


Add: 2018-09-07 09:20:43 - Upd: 2020-10-23 13:46:30