Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-090-4
Τυπωθήτω, Αθήνα, 8/2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 297 γρ., 207 σελ.
Περιγραφή

Αν η εκπαίδευση αποτελεί στην αρχή της νέας χιλιετίας `αναγκαία ουτοπία` (J.Delors, 1999), τότε το όραμα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού που επιτελεί το έργο του με συνέπεια, ειδημοσύνη και ήθος αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι ο αναφαινόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως διαγράφεται στη σημερινή μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη εστιάζεται στις προϋποθέσεις και τις πρακτικές που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού, με βάση τη διεθνή συζήτηση και εμπειρία. Παρουσιάζεται, ειδικότερα, πανελλαδική έρευνα για το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, εκπαιδευτικοί Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων εκφράζουν τις απόψεις τους για την αποτελεσματικότητά τους, την ικανοποίησή τους από το επάγγελμα, καθώς και την επιμόρφωσή τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος Διεύθυνσης Σειράς
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η διδασκαλία ως επάγγελμα
1. Η επιστημονική βάση της τέχνης της διδασκαλίας: ερευνητικές προσεγγίσεις
2. Η επάρκεια των εκπαιδευτικών υπό το φως της επιστημονικής συζήτησης
3. Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
4. Πρακτικές προεκτάσεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Όψεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Εμπειρική προσέγγιση
1. Η προβληματική και το αντικείμενο της έρευνας
2. Οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία και το προφίλ των συμμετεχόντων
3. Αντιλήψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το έργο τους
4. Η επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών
5. Διαπιστώσεις και προοπτικές
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00