Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο λύκειο
Μια συγκριτική έρευνα για το επίπεδο κατοχής της γλώσσας σε συνάρτηση με τη μέθοδο και το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος
Κυκλοφορεί
Κυριακίδη Αφοί, Αθήνα, 1983
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.61 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 86 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-09-15 12:28:37