Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο
Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-212-0
Τυπωθήτω, Αθήνα, 7/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 21 εκ., 256 γρ., 174 σελ.
Περιγραφή

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με νέες επιταγές και προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν έναν ενεργό ρόλο για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ενώ οι σύγχρονες κοινωνίες της διαβίου μάθησης διευρύνουν το πεδίο της επαγγελματικής απασχόλησης. Πρόθεση της σειράς «Ο Εκπαιδευτικός Σήμερα» είναι να αποτελέσει ένα φόρουμ για την κριτική εξέταση του ρόλου του εκπαιδευτικού στις σύγχρονες κοινωνίες. Η σειρά απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης, σε όσους εκπαιδεύουν και επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Ευρύτερα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την παιδαγωγική θεωρία και έρευνα, καθώς και με την εκπαιδευτική πολιτική.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00