Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το μάθημα της ιστορίας
Θεωρητικά ζητήματα και εμπειρική έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-476-4
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 20 εκ., 203 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00