Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-470-2
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 20 εκ., 194 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00