Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος
Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-514-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1/2000
3η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 231 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πορίσματα μιας εμπειρικής έρευνας «επισκόπησης πεδίου» για την αυτοερμηνεία ρόλου και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών) σε ό,τι αφορά το σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία, τη σχολική επίδοση και την αξιολόγησή της, τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με συναδέλφους, γονείς και προϊσταμένους και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Από άποψη στόχου, εύρους και αντιπροσωπευτικότητας δείγματος πρόκειται για την πρώτη σχετική εμπειρική έρευνα που έγινε στην Ελλάδα. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής είναι χρήσιμα για υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, καθώς και για όσους έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ
SUMMARY
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00