Η εικόνα της γυναίκας
Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-145-9
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1991
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 178 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00