Το γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-343-516-7
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 190 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00