Σάμιος, Θωμάς Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2021 Βασική Νομοθεσία -13η ενημέρωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Άδετο
2020 ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4 Επιμέλεια, Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ) Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Φάκελος/Ντοσιέ
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία : 45 νομοθετήματα / 12η έκδ. Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - : ενημέρωση Νοέμβριος 2017, έκδ.5η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 : ενημέρωση Σεπτέμβριος 2017 (Ν.4478/2017), έκδ. 17η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- : ενημέρωση Οκτώβριος 2017 (Ν.4489/2017), εμπλουτισμένο με νέα σχετική νομοθεσία, έκδ. 18η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] : 11 τεύχη (νέα) | 5 θεματικές ενότητες Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ : Ερμηνεία κατ΄άρθρον (σε κινητά τεύχη) Επιστημονική επιμέλεια , Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] : Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική νομοθεσία : Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - : ενημέρωση: N. 4322 /2015, επιμ.: Σάμιος Θωμάς, έκδ. 16η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : ενημέρωση: N. 4274/2014, έκδ. 15η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός Κώδικας-έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Βασική νομοθεσία : 2η ενημέρωση Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ποινική νομοθεσία : Ενημερωμένη και με π.δ. 221/2005 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2020 ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ) Σάκκουλας Π. Ν. Φάκελος/Ντοσιέ
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] : 11 τεύχη (νέα) | 5 θεματικές ενότητες Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ : Ερμηνεία κατ΄άρθρον (σε κινητά τεύχη) Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός Κώδικας-έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Βασική Νομοθεσία -13η ενημέρωση Σάκκουλας Π. Ν. Άδετο
2020 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία : 45 νομοθετήματα / 12η έκδ. Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - : ενημέρωση Νοέμβριος 2017, έκδ.5η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 : ενημέρωση Σεπτέμβριος 2017 (Ν.4478/2017), έκδ. 17η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- : ενημέρωση Οκτώβριος 2017 (Ν.4489/2017), εμπλουτισμένο με νέα σχετική νομοθεσία, έκδ. 18η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] : Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική νομοθεσία : Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - : ενημέρωση: N. 4322 /2015, επιμ.: Σάμιος Θωμάς, έκδ. 16η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : ενημέρωση: N. 4274/2014, έκδ. 15η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Βασική νομοθεσία : 2η ενημέρωση Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ποινική νομοθεσία : Ενημερωμένη και με π.δ. 221/2005 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα