Σάμιος, Θωμάς Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ Επιστημονική επιμέλεια , Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός Κώδικας-έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ποινική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός Κώδικας-έκδ. 13η, ενημέρωση: N. 4139/2013 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ποινική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα