Σάμιος, Θωμάς Π.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2023 Βασική Νομοθεσία - 15η ενημέρωση Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τους Ν. 4908/2022 και 4947/2022 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Βασική Νομοθεσία : 14η ενημέρωση με κλασέρ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - 7η ενημέρωση : Εταιρείες Ι: Ανώνυμες Εταιρείες / Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας Ι-ΙΙ / Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή / Όπλα – Πυρομαχικά - Εκρηκτικά Ι-ΙΙ / Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων / Υπεύθυνες δηλώσεις Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Βασική Νομοθεσία -13η ενημέρωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Άδετο
2020 Το ποινικό δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4 Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ) Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Φάκελος/Ντοσιέ
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία : 45 νομοθετήματα Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] : 11 τεύχη (νέα) | 5 θεματικές ενότητες Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ : Ερμηνεία κατ΄άρθρον (σε κινητά τεύχη) Ερμηνευτής , Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] : Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Βασική νομοθεσία : Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Ποινικός Κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Βασική νομοθεσία : 2η ενημέρωση Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες : περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ποινική νομοθεσία : Ενημερωμένη και με π.δ. 221/2005 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2021 Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Το ποινικό δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Ποινικός Κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οργανισμός δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Στρατιωτική ποινική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2023 Βασική Νομοθεσία - 15η ενημέρωση Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τους Ν. 4908/2022 και 4947/2022 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2022 Βασική Νομοθεσία : 14η ενημέρωση με κλασέρ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4 : Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - 7η ενημέρωση : Εταιρείες Ι: Ανώνυμες Εταιρείες / Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας Ι-ΙΙ / Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή / Όπλα – Πυρομαχικά - Εκρηκτικά Ι-ΙΙ / Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων / Υπεύθυνες δηλώσεις Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Βασική Νομοθεσία -13η ενημέρωση Σάκκουλας Π. Ν. Άδετο
2020 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ) Σάκκουλας Π. Ν. Φάκελος/Ντοσιέ
2018 Επίτομη Βασική Νομοθεσία : 45 νομοθετήματα Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας - 4- : Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας - 4- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση] : 11 τεύχη (νέα) | 5 θεματικές ενότητες Σάκκουλας Π. Ν. Καρφίτσα / Brochure
2016 Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ : Ερμηνεία κατ΄άρθρον (σε κινητά τεύχη) Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Βασική Νομοθεσία [9η ενημέρωση: Ν. 4411/2016] : Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Βασική νομοθεσία : Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Βασική Νομοθεσία-Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015] -Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας - 4 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5 - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Βασική νομοθεσία : 2η ενημέρωση Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες : περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ποινική νομοθεσία : Ενημερωμένη και με π.δ. 221/2005 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνής ποινικές συμβάσεις Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Σωφρονιστικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Στρατιωτικός ποινικός κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα