Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Τσέπης 4
Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021)
Επιμέλεια κειμένου: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-075-2
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 12/2021
23η έκδ. || Αναθεωρημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
718 σελ.

Add: 2022-01-05 12:27:59 - Upd: 2022-10-24 16:36:20