Επίτομη Βασική Νομοθεσία
45 νομοθετήματα
Επιμέλεια κειμένου: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-741-1
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 11/2018
12η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο

Add: 2019-02-15 11:05:41 - Upd: 2022-05-03 18:27:01