Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-420-230-0
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 275 σελ.
Περιγραφή

Μια δεκαπενταετία μετά την κύρωση του "Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών" με τον Ν. 1756/1988, η νομοθετική τακτική των αλλεπάλληλων τροποποιήσεών του έχει ήδη καταστήσει την εποπτεία της σχετικής ύλης ιδιαιτέρως δυσχερή. Κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας εξεδόθησαν έξι τροποποιητικοί νόμοι (2993/2002, 3038/2002, 3060/ 2002, 3090/2002, 3160/2003, 3206/2003 και 3226/2004), οι οποίοι επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε μια σειρά διατάξεων του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Η παρούσα έκδοση περιέχει, εκτός από το κείμενο του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., τις Εισηγητικές Εκθέσεις του Κώδικα, όλες τις κατά καιρούς νομοθετικές μεταβολές από το 1988 έως σήμερα (με σημείωση κάτω από τα οικεία άρθρα), τρία παραρτήματα με τους τροποποιητικούς νόμους, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., και λημματικό ευρετήριο. Η δεύτερη έκδοση του Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στον Ν. 1756/ 1988 με τους πρόσφατους νόμους 3160/2003, 3206/ 2003 και 3226/2004. Επ` ευκαιρία της νέας έκδοσης επιχειρήθηκε και ο εμπλουτισμός της σχετικής νομοθεσίας (που εμφανίζεται μετά τα καθ` έκαστον άρθρα του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.) με νέες διατάξεις, ενώ προστέθηκαν και αποσπάσματα των εισηγητικών εκθέσεων των σχεδίων νόμων με τους οποίους επήλθαν οι τροποποιήσεις της τελευταίας διετίας. Τέλος, στην νέα αυτή έκδοση παρατίθενται και οι σχετικές με την δικαστική εξουσία διατάξεις του Συντάγματος.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00