Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα
Επιμέλεια σειράς: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-000-4
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 4/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
383 σελ.

Add: 2021-05-06 12:14:20 - Upd: 2021-05-06 12:14:20