Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 5η ενημέρωση]
11 τεύχη (νέα) | 5 θεματικές ενότητες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-644-5
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 11/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Καρφίτσα / Brochure
808 σελ.

Add: 2017-01-16 12:30:57 - Upd: 2017-01-16 12:30:57