Πρακτικά θέματα δικαίου των ποινικών κυρώσεων κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-038-7
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
250 σελ.

Add: 2021-07-30 15:17:48 - Upd: 2021-07-30 15:17:48