Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες
περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-420-467-0
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2011
10η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
1695 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-05-03 18:27:01