Κουμουτζής, Νικόλαος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-έκδ. 8η, ενημέρωση: N. 4138 & 4139/2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-ενημέρωση: N. 4198/2013, έκδ. 9η Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Το σύμφωνο συμβίωσης Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επιμέλεια και διατροφή τέκνου, δικαίωμα επικοινωνίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Κώδικας μισθώσεων και οροφοκτησίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας μισθώσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-έκδ. 8η, ενημέρωση: N. 4138 & 4139/2013 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Το σύμφωνο συμβίωσης Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επιμέλεια και διατροφή τέκνου, δικαίωμα επικοινωνίας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Κώδικας μισθώσεων και οροφοκτησίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας μισθώσεων Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-ενημέρωση: N. 4198/2013, έκδ. 9η Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική Νομοθεσία- 11 κώδικες-έκδ.10η / περιέχει:Σύνταγμα-ΕΣΔΑ-ΔΣΑΠΔ, Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολ Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Βασική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)