Το ποινικό δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-014-1
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 11/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
798 σελ.

Add: 2021-02-09 16:23:20 - Upd: 2024-02-27 09:48:35