Τζαννετής, Αριστομένης Β.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Το πλαστό έγγραφο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Το ποινικό δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Η Ποινική Δικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Τάσεις και Προκλήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης : Το πεδίο εφαρμογής της αρχής NE BIS IN IDEM και οι επιτρεπτές μεταβολές της ποινικής κατηγορίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Το μερικό δεδικασμένο στην ποινική δίκη : Το ζήτημα της δεσμευτικότητας των παραδοχών των εν μέρει αμετακλήτων ποινικών αποφάσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το πλαστό έγγραφο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το πλαστό έγγραφο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Το ποινικό δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Η Ποινική Δικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Τάσεις και Προκλήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης : Το πεδίο εφαρμογής της αρχής NE BIS IN IDEM και οι επιτρεπτές μεταβολές της ποινικής κατηγορίας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Το μερικό δεδικασμένο στην ποινική δίκη : Το ζήτημα της δεσμευτικότητας των παραδοχών των εν μέρει αμετακλήτων ποινικών αποφάσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το πλαστό έγγραφο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο