Νομική Βιβλιοθήκη
  • Νομική Βιβλιοθήκη: 2569 τίτλοι
  • Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη: 14 τίτλοι
  • Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη: 26 τίτλοι
  • Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη: 71 τίτλοι
Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 23,
106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3678800
Fax
210 3678922
Email
info@nb.org
Website
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες