Νομική Βιβλιοθήκη
  •  
  • Νομική Βιβλιοθήκη: 3587 εγγραφές
  • Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη: 20 εγγραφές
  • Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη: 28 εγγραφές
  • Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη: 76 εγγραφές
Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 23
106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3678800
Fax
210 3678922
Email
info@nb.org
Website