• Νομική Βιβλιοθήκη: 2744 τίτλοι
  • Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη: 16 τίτλοι
  • Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη: 26 τίτλοι
  • Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη: 72 τίτλοι
Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 23,
106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3678800
Fax
210 3678922
Email
info@nb.org
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά