Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος δεύτερος
Υπό έκδοση
ISBN: 978-618-08-0328-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2024
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/1/2026
€ 135.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
2544 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή
Η 2η έκδοση του έργου «Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019» αποτελεί συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4620/2019, όπως ισχύει μετά τις εκτεταμένες και καταλυτικές τροποποιήσεις που επέφεραν ιδίως αφενός ο Ν 4855/2021 και αφετέρου ο πρόσφατος Ν 5090/2024. Οι αλλαγές των νόμων αυτών αλλοίωσαν δραστικά τη φυσιογνωμία όχι μόνο του νέου Κώδικα αλλά και της ίδιας της ποινικής δίκης και προκάλεσαν πλήθος ερμηνευτικών προβλημάτων.
Η έκδοση είναι προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, εγκληματολόγο κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων, ενώ η παράθεση σημαντικών νομολογιακών θέσεων ανανεώνουν και προωθούν τον επιστημονικό διάλογο.
Πρόκειται για δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-367 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων (368-592).
 

Add: 2024-06-12 12:50:51 - Upd: 2024-06-12 12:50:51