Ζαχαριάδης, Αθανάσιος Κ.
Γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992), από όπου έλαβε επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ποινικές Επιστήμες με βαθμό "Άριστα" (1994) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο με βαθμό "Άριστα" (1996).
Ασκεί ενεργά ποινική δικηγορία από το έτος 1994, ενώ από το έτος 2000 ασχολείται ιδιαίτερα με την ποινική αναιρετική διαδικασία, μ' ένα σημαντικό αριθμό παραστάσεων κατ' έτος στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου.
Το 2010 βραβεύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων με το «Βραβείο Δημητρίου Μπαμπάκου».
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών «Υπεράσπιση» και "Αρμενόπουλος", καθώς και της «Επιθεώρησης Νομολογίας», ενώ σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών «Ποινικά Χρονικά» και «Ποινική Δικαιοσύνη».
Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος.
Τον Ιούλιο του 2019 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και τον Ιούλιο του 2022 επανεκλέχθηκε.
Έχει συγγράψει εννέα βιβλία και περισσότερες από είκοσι πέντε μελέτες και εκατόν εβδομήντα παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, με αντικείμενο ζητήματα ουσιαστικού και κυρίως δικονομικού ποινικού δικαίου, σε διάφορα νομικά περιοδικά.
Διετέλεσε μέλος όλων των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, που έχουν συγκροτηθεί κατά την τελευταία 15ετία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για τη σύνταξη, την αναμόρφωση ή την αναθεώρηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [2005-2009 (υπό την προεδρία αρχικά του αειμνήστου Ε. Κρουσταλάκη και ακολούθως του Δ. Λινού), 2011-2012 (υπό την προεδρία του Λ. Μαργαρίτη), 2015-2017 (υπό την προεδρία του Ν. Παντελή) και 2018-2019 (υπό την προεδρία του Θ. Δαλακούρα)].
Η τελευταία αυτή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή παρέδωσε το Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε ως Ν. 4620/2019 και ισχύει από 01.07.2019.
Επίσης, είχε διατελέσει, κατά τα έτη 1993-1996, γραμματέας της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπό την προεδρία του αειμνήστου Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη.
Με την υπ' αριθμ. 61574/φ.333/ΦΕΚ 584/19.08.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης διορίστηκε εκ νέου μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η Επιτροπή αυτή παρέδωσε το σχέδιο νόμου, που αποτέλεσε τη βάση για την ψήφιση του ν. 4637/2019.
Διετέλεσε επίσης μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της από 26.2.2009 απόφασης - πλαίσιο «για την κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη» (2010).
Το 2001 προσλήφθηκε ως Ειδικός Επιστήμονας, το 2005 διορίστηκε, κατόπιν εκλογής, Λέκτορας Ποινικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του ανωτέρω Πανεπιστημίου και το 2013 διορίστηκε, κατόπιν εξέλιξης, Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, όπου υπηρετεί σήμερα ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής. Το Μάιο του 2022 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε στο παρελθόν μεταπτυχιακός υπότροφος της παραπάνω Σχολής (1994-1996) και μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (2000-2001).
Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. τα μαθήματα «Σύνθεση στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία», «Ποινική Δικονομία», «Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο», ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει τα μαθήματα «Θεωρία της Ποινής», «Νομοθεσία και Πολιτική για τα Ναρκωτικά», «Ανακριτική», «Δικαστική Ψυχολογία» και «Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες». Έχει διδάξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν το μάθημα «Ποινική Δικονομία» στην Αστυνομική Ακαδημία (2000-2002), καθώς και στα σεμινάρια ασκούμενων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2012 και 2013 δίδαξε το μάθημα «Δικαστική Ψυχολογία» στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ από το έτος 2020 διδάσκει στην πιο πάνω Σχολή τα μαθήματα “Ποινική Δικονομία IV (ένδικα μέσα)” και "Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες".
Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. το μάθημα «Ποινική Δικονομία», ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει, στα πλαίσια του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος, το μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι». Επίσης, διδάσκει στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποινικό δίκαιο και εξαρτήσεις», που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. και τη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, τα μαθήματα «Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι» και «Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη».
Διετέλεσε, τέλος, μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ., της Επιτροπής Κληροδοτημάτων, της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Οικονομικών της Νομικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος δεύτερος Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος πρώτος Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 18η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη : Ημερίδα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 3ος, Προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 2ος, Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών - δικαιοσυγκριτικά δεδομένα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 1ος, Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Φορολογικά αδικήματα, Απάτη-Υπεξαίρεση-Απιστία, Ευρωαπάτη, Αδικήματα διαφθοράς, Νομιμοποίηση εσόδων, Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, Διεθνής δικαστική Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Δικαστικά συμβούλια : Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εγκληματολογικές αναζητήσεις: Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Τιμητικός τόμος Αργυρίου Καρρά Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ποινικές επιστήμες, θεωρία και πράξη: προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία : Διαδικασία στο ακροατήριο ΙΙ: Ένδικα μέσα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου : Ελληνογερμανικό συνέδριο: 4-5 Οκτωβρίου 2002, Νομικό Τμήμα Α.Π.Θ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία : Λόγος (νομολογία)-αντίλογος (θεωρία): Πρακτικά ζητήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το κλητήριο θέσπισμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1995 Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας : Μετατροπή ποινής: Υπό όρο αναστολή και απόλυση: Προσωρινή κράτηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος δεύτερος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος πρώτος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 18η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη : Ημερίδα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 3ος, Προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 2ος, Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών - δικαιοσυγκριτικά δεδομένα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα : Τόμος 1ος, Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Φορολογικά αδικήματα, Απάτη-Υπεξαίρεση-Απιστία, Ευρωαπάτη, Αδικήματα διαφθοράς, Νομιμοποίηση εσόδων, Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, Διεθνής δικαστική Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Δικαστικά συμβούλια : Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εγκληματολογικές αναζητήσεις: Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Τιμητικός τόμος Αργυρίου Καρρά Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ποινικές επιστήμες, θεωρία και πράξη: προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία : Διαδικασία στο ακροατήριο ΙΙ: Ένδικα μέσα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου : Ελληνογερμανικό συνέδριο: 4-5 Οκτωβρίου 2002, Νομικό Τμήμα Α.Π.Θ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία : Λόγος (νομολογία)-αντίλογος (θεωρία): Πρακτικά ζητήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το κλητήριο θέσπισμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1995 Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας : Μετατροπή ποινής: Υπό όρο αναστολή και απόλυση: Προσωρινή κράτηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος δεύτερος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2024 Ο Νέος Κώδικας Πονικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 ,τόμος πρώτος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα