Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Τόμος 2ος, Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών - δικαιοσυγκριτικά δεδομένα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-576-9
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 11/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
591 σελ.
τ. 2

Add: 2015-06-26 08:29:36 - Upd: 2023-08-09 13:18:06