Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία
Λόγος (νομολογία)-αντίλογος (θεωρία): Πρακτικά ζητήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-404-1
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 407 σελ.
Περιγραφή

50 θέματα που καλύπτουν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης στην εμβάθυνση της Ποινικής Δικονομίας.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-16 17:02:38