Το κλητήριο θέσπισμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-012-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
236 σελ.
Περιγραφή

Η απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου να τον δικάσει ποινικού δικαστηρίου και, συνεπώς, το «κλητήριο θέσπισμα» ως έγγραφο με το οποίο συντελείται αυτή η κλήση τυπικά όταν επιδοθεί σ` αυτόν, προκαλούν εύλογο επιστημονικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο γιατί με την επίδοση αυτού του κλητηρίου εγγράφου η ποινική δίκη εισέρχεται σε νέα, καταληκτική φάση ή -αν μπορεί να λεχθεί- η διαδικασία «απάντησης» της έννομης τάξης για συγκεκριμένο έγκλημα «αλλάζει χέρια» (από την εισαγγελική στη δικαστική αρχή), αλλά και γιατί η όλη δικαιική σύλληψη του θεσμού της απευθείας κλήσης, που αποτυπώνεται στο «κλητήριο θέσπισμα», συνιστά σαφή επιλογή του νομοθέτη για ταχεία απονομή δικαιοσύνης, η οποία, όσο και αν επιδοκιμάζεται γενικά, δεν είναι άμοιρη προβλημάτων άμεσα συνδεόμενων με τα δικαιώματα του πολίτη - κατηγορουμένου και την υποβολή του σε δίκαιη ποινική διαδικασία.
Ως προς τη μετάβαση σε νέα φάση με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, ζήτημα γεννιέται αν αρκεί γι` αυτή τη μετάβαση η απλή επίδοση ή αν πρέπει να καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, στο μέτρο που προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής κατά του «κλητηρίου θεσπίσματος» και, συνεπώς, το ενδεχόμενο ανατροπής της εισαγωγής της υπόθεσης στην τελική της φάση. Η έναρξη της κυρίας διαδικασίας συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και την αναστολή της παραγραφής του εγκλήματος για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. Τα σχετικά λοιπόν ζητήματα διαπλέκονται και με το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, αφού η παραγραφή ως λόγος που εξαλείφει το αξιόποινο της πράξης ανήκει σ` αυτό. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Συντομογραφίες
Πρόλογος Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Ι. Πρώτες επισημάνσεις
II. Ευθύτατη παραπομπή στο ακροατήριο
III. Η μετά προανάκριση ή κύρια ανάκριση απευθείας παραπομπή για πλημμέλημα στο ακροατήριο
IV. Απευθείας παραπομπή για κακούργημα στο ακροατήριο
V. Αυτόφωρα πλημμελήματα
3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγικές επισημάνσεις
II. Αδυναμία αποσύρσεως της υποθέσεως
III. Μη απομάκρυνση των δικογραφιών και των πειστηρίων
IV. Έναρξη κύριας διαδικασίας - Αναστολή παραγραφής
V. Κλήτευση μαρτύρων κατηγορουμένου
4. ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ (: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Ι. Θέση του προβλήματος
II. Φωτοτυπία κλητηρίου θεσπίσματος
III. Μετάφραση κλητηρίου θεσπίσματος
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ
Ι. Δικαίωμα ακροάσεως και επιμέρους εκφάνσεις του
II. Δικαίωμα πληροφορήσεως και κλητήριο θέσπισμα
Ι. Τα στοιχεία του κλητηρίου θεσπίσματος: Μια πρώτη καταγραφή
IV. Τα στοιχεία του κατηγορουμένου (: άρθρο 321 παρ. 1, περ. α' ΚΠΔ)
V. Ο προσδιορισμός του δικαστηρίου στο οποίο καλείται (: άρθρο 321 παρ. 1, περ. β' ΚΠΔ)
VI. Η χρονολογία, η ημέρα της εβδομάδας και η ώρα που πρέπει να εμφανιστεί ο κατηγορούμενος (: άρθρο 321 παρ. 1, περ. γ' ΚΠΔ)
VII. Ο ακριβής καθορισμός της πράξεως για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος και η μνεία του ποινικού νόμου που την προβλέπει (: άρθρο 321 παρ. 1, περ. δ' ΚΠΔ)
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Β. Ο ακριβής καθορισμός της αξιόποινης πράξεως
i) Τόπος και χρόνος της τελέσεως του εγκλήματος
ii) 'Μικτά' ή 'πολύτροπα' εγκλήματα
iii) Συμμετοχή
iv) Καταδολίευση δανειστών
v) Αγορά - πώληση ναρκωτικών ουσιών
vi) Ν 690/1945 (εργατικές αποδοχές)
vii) ΑΝ 86/1967
viii) Πνευματική ιδιοκτησία
Γ. Η μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την αξιόποινη πράξη
i) Το άρθρο 6 παρ. 1 ΠΚ
ii) Τα άρθρα 26 και 27 ΠΚ
iii) Τα άρθρα 45-47 ΠΚ
iv) Το άρθρο 83 ΠΚ
v) Άρθρα που αφορούν παρεπόμενες ποινές
vi) Το ΒΔ 29/1971
VIII. Ο αριθμός του κλητηρίου θεσπίσματος, η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του εισαγγελέα, του δημοσίου κατηγόρου ή του Πταισματοδίκη που το εξέδωσε (: άρθρο 321 παρ. 1, περ. ε' ΚΠΔ)
6. Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
Ι. Είδος ακυρότητας
II. Απόδειξη της ακυρότητας
III. Έκταση ακυρότητας (: Συμμετοχή - συρροή - κατ' εξακολούθηση έγκλημα)
IV. Θεραπεία - προβολή ακυρότητας
V. Ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
VI. Ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
VII. Αναιρετικός έλεγχος της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος
VIII. Ποιος προτείνει την ακυρότητα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-16 17:02:38