94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-402-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
696 σελ.

Add: 2021-06-21 12:58:06 - Upd: 2024-01-16 17:02:38