Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0327-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2024
20η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 22/11/2025
€ 10.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 17 εκ., 528 σελ.
Περιγραφή
Στην 20ή έκδοση του κώδικα τσέπης, περιλαμβάνεται ο νέος «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», όπως ισχύει μετά τους Ν 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024), 5095/2024 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2024) και Ν 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024). Στην έκδοση περιλαμβάνονται τόσο οι διατάξεις που ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν 5090/2024 όσο και οι διατάξεις έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Ειδικότερα, οι επιμέρους αλλαγές στον ΚΠΔ με τον Ν 5090/2024 εισάγουν ρυθμίσεις για ζητήματα όπως:
- Η κατάργηση των Πενταμελών Εφετείων και η αντικατάστασή τους από τα Τριμελή Εφετεία
- Η εκτεταμένη αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Μονομελών Πλημμελειοδικείων και η αντίστοιχη αύξηση της ύλης του Μονομελούς Εφετείου
- Η καταρχήν μη κλήτευση στο ακροατήριο των αστυνομικών και των λοιπών προανακριτικών υπαλλήλων
- Η διεύρυνση του τρόπου παραπομπής στο ακροατήριο με απευθείας κλήση και η αντίστοιχη συρρίκνωση της διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων
- Ο υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου στα πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
- Οι επιμέρους ρυθμίσεις για την αναβολή της δίκης
- Η αύξηση της αρμοδιότητας των τακτικών δικαστών στα ΜΟΔ
- Η αύξηση των ορίων εκκλητού των καταδικαστικών αποφάσεων και η ρύθμιση για τη χορήγηση του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης- Η αύξηση των δικαστικών εξόδων κ.ά.

Add: 2024-05-23 16:33:54 - Upd: 2024-05-23 16:33:54