Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας
Μετατροπή ποινής: Υπό όρο αναστολή και απόλυση: Προσωρινή κράτηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-215-3
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1995
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 23 εκ., 260 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-16 17:02:38