Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου
Ελληνογερμανικό συνέδριο: 4-5 Οκτωβρίου 2002, Νομικό Τμήμα Α.Π.Θ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-799-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 632 γρ., 335 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτόν δημοσιεύονται οι εισηγήσεις στο 7ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου, που έγινε τον Οκτώβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα "Διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου".
Το θέμα του τόμου είναι επίκαιρο και κρίσιμο. Επίκαιρο, γιατί πραγματοποιείται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει η λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1998. Κρίσιμο, γιατί στην επιχειρούμενη διεθνοποίηση δοκιμάζονται θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, που αποτέλεσαν στοιχεία του ευρωπαϊκού νομικού μας πολιτισμού, τα οποία καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν οι γερμανοί και οι έλληνες επιστήμονες, καθώς εκπροσωπούν χώρες που κατεξοχήν συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πολιτισμού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-12-29 13:39:41