Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ερμηνεία κατ'άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-653-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 117.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
2752 σελ.

Add: 2019-01-07 17:43:46 - Upd: 2023-10-26 11:38:15