Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο
Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-283-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
880 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2015-05-25 16:19:09 - Upd: 2023-12-19 15:46:35