Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ναρκωτικά : Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Ναρκωτικά : Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 21η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 20ή έκδοση , τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύσας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4855/2021 και Ν4871/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) : Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ναρκωτικά : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ποινικό Δίκαιο και Σωφρονιστικό Σύστημα. Νεώτερες εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν4619/2019) & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Νέος Ποινικός Κώδικας : Ο Ν 4619/2019 ενημερωμένος μέχρι και τον Ν 4623/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Νέος Ποινικός Κώδικας : Ν 4619/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκή Δικαστική Συνεργασία “Eurojust” : Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4571/ 2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ναρκωτικά : Κα' άρθρο ερμηνεία του Ν4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4531/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) : Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4509/2017 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4443/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2017 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4443/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4411/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4411/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Ισοτιμία των Τριών Εξουσιών. Δικαιοσύνη και Εκτελεστική Εξουσία : Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων – Μάνη, 26-28 Ιουνίου 2015 Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Προσωπικά Δεδομένα : Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Προσωπικά Δεδομένα : Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ποινικός Κώδικας : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Ποινικός Κώδικας, τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Ποινικός Κώδικας ,τσέπης Σενάριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχιατρική Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ναρκωτικά Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ποινικό δίκαιο: Γενικό μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικός κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ποινικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δικαστική ψυχιατρική και δικαστική ψυχολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ελευθερία, υπευθυνότητα, κράτος δικαίου Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Δικαστική ψυχολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ναρκωτικά : Κατ ' άρθρο ερμηνεία του Ν 3459/2006 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Ποινικός κώδικας : Εισηγητική έκθεση - Σχετικές διατάξεις - Αλφαβητικά ευρετήρια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Θύματα εγκλημάτων και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Απάτη σχετική με τις ασφάλειες Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ανάλεκτα 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Δικαστική ψυχιατρική Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική ψυχολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η ενοχή των άλλων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ιστορία του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ναρκωτικά Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ναρκωτικά Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ελευθερία της βούλησης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο και ψυχιατρική : Η συνεργασία ανέμεσα στο δικαστή ουσίας και τον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Δικαστική ψυχιατρική και απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο συνήγορος : Μια παράδοξη κατάκτηση του πολιτισμού. Μελέτη όχι μόνο για νομικούς Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το ποινικό δίκαιο των μεταμοσχεύσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η δόμηση του εγκλήματος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στη δικαστική ψυχιατρική Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Οικονομικά εγκλήματα στην Κύπρο : Μια πολυθεματική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στη δικαστική ψυχιατρική : Βασικά στοιχεία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό : Ιστορική, δογματική, δικονομική, δικαστική-ψυχιατρική έρευνα της ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Γνώση και άγνοια του αδίκου : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 31 παρ. 2, 34 και 36 του Π.Κ. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Ο ποινικός έλεγχος της βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας Μετάφραση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ναρκωτικά : Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Ναρκωτικά : Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 21η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 20ή έκδοση , τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύσας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4855/2021 και Ν4871/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) : Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ναρκωτικά : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ποινικό Δίκαιο και Σωφρονιστικό Σύστημα. Νεώτερες εξελίξεις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν4619/2019) & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Νέος Ποινικός Κώδικας : Ο Ν 4619/2019 ενημερωμένος μέχρι και τον Ν 4623/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Νέος Ποινικός Κώδικας : Ν 4619/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκή Δικαστική Συνεργασία “Eurojust” : Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4571/ 2018 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ναρκωτικά : Κα' άρθρο ερμηνεία του Ν4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4531/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) : Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4509/2017 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4443/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4443/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4411/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4411/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Ισοτιμία των Τριών Εξουσιών. Δικαιοσύνη και Εκτελεστική Εξουσία : Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων – Μάνη, 26-28 Ιουνίου 2015 Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ποινικός Κώδικας : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ποινικός Κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ποινικός Κώδικας, τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχιατρική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ναρκωτικά Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ποινικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικός κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικό δίκαιο: Γενικό μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ποινικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δικαστική ψυχιατρική και δικαστική ψυχολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Δικαστική ψυχολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ναρκωτικά : Κατ ' άρθρο ερμηνεία του Ν 3459/2006 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Ποινικός κώδικας : Εισηγητική έκθεση - Σχετικές διατάξεις - Αλφαβητικά ευρετήρια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Ανάλεκτα 2008 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική ψυχολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η ενοχή των άλλων Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ιστορία του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ναρκωτικά Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ναρκωτικά Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ελευθερία της βούλησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο και ψυχιατρική : Η συνεργασία ανέμεσα στο δικαστή ουσίας και τον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Δικαστική ψυχιατρική και απονομή της δικαιοσύνης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η δόμηση του εγκλήματος Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στη δικαστική ψυχιατρική Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1996 Εισαγωγή στη δικαστική ψυχιατρική : Βασικά στοιχεία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό : Ιστορική, δογματική, δικονομική, δικαστική-ψυχιατρική έρευνα της ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Γνώση και άγνοια του αδίκου : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 31 παρ. 2, 34 και 36 του Π.Κ. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1983 Ο ποινικός έλεγχος της βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Προσωπικά Δεδομένα : Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Προσωπικά Δεδομένα : Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο : Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Ελευθερία, υπευθυνότητα, κράτος δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Θύματα εγκλημάτων και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Απάτη σχετική με τις ασφάλειες Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δικαστική ψυχιατρική Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο και ψυχιατρική : Η συνεργασία ανέμεσα στο δικαστή ουσίας και τον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Δικαστική ψυχιατρική και απονομή της δικαιοσύνης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο συνήγορος : Μια παράδοξη κατάκτηση του πολιτισμού. Μελέτη όχι μόνο για νομικούς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το ποινικό δίκαιο των μεταμοσχεύσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Οικονομικά εγκλήματα στην Κύπρο : Μια πολυθεματική προσέγγιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ποινικός Κώδικας ,τσέπης Σενάριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο