Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0250-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/10/2025
€ 33.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
200 σελ.
Περιγραφή
 Το βιβλίο αποτελεί τα Πρακτικά του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, στις 10 και 11 Μαρτίου 2023.
Η συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος ασφαλώς συναντάται και στο νομικό κόσμο, ο οποίος καλείται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, να απαντήσει σε σύγχρονα και συχνά περίπλοκα ζητήματα σχετικά με τους εν λόγω τομείς. Η παρούσα έκδοση, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα σε κάθε νομικό που είτε ασχολείται ήδη συστηματικά είτε σκοπεύει να ασχοληθεί στο μέλλον με τους τομείς του δικαίου της ενέργειας και του περιβάλλοντος, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται διαρκώς και απασχολούν όλο και περισσότερο επαγγελματικά τους δικηγόρους. Άλλωστε, αναπτύσσονται άκρως επίκαιρα θέματα, όπως:
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ο εθνικός κλιματικός νόμος και η κλιματική κρίση
τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
η σύμβαση πρότυπο της EFET και το ελληνικό δίκαιο των συμβάσεων
οι εγγυήσεις προέλευσης
η αυθαίρετη δόμηση
η ποινική προστασία του περιβάλλοντος
Η παρούσα έκδοση απευθύνεται τόσο σε νομικούς της πράξης που επιθυμούν να εξοικειωθούν με βασικά ζητήματα του δικαίου της ενέργειας και του περιβάλλοντος όσο και σε εφαρμοστές του δικαίου, που αντιμετωπίζουν ανάλογα θέματα και προβληματικές. Επίσης, απευθύνεται και σε επαγγελματίες άλλων κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα ζητήματα αυτά, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στον εργασιακό χώρο στον οποίο κινούνται.

Add: 2024-04-16 19:15:34 - Upd: 2024-04-17 11:02:28