Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Το κεφάλαιο και οι μεταβολές του στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Εισηγήσεις εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Βασική εμπορική νομοθεσία και νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εισαγωγή στο δίκαιο των αξιόγραφων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Ελεύθερος ανταγωνισμός : Πρακτική νομολογία: Εθνική, ευρωπαϊκή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Προσωπικές εταιρίες. Κοινοπραξία. Κοινωνία : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Η αύξηση κεφαλαίου στην ΑΕ και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξία, κοινωνία : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : CD-ROM υποδειγμάτων Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
1998 Το συμφέρον της επιχείρησης ως κανόνας συμπεριφοράς των οργάνων της Α.Ε. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Ανταγωνισμού : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το κεφάλαιο και οι μεταβολές του στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Εισηγήσεις εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Βασική εμπορική νομοθεσία και νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εισαγωγή στο δίκαιο των αξιόγραφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Ελεύθερος ανταγωνισμός : Πρακτική νομολογία: Εθνική, ευρωπαϊκή Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η αύξηση κεφαλαίου στην ΑΕ και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξία, κοινωνία : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
1998 Το συμφέρον της επιχείρησης ως κανόνας συμπεριφοράς των οργάνων της Α.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα εταιρικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Προσωπικές εταιρίες. Κοινοπραξία. Κοινωνία : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : CD-ROM υποδειγμάτων Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο