Σύγχρονες εμπορικές εταιρίες και θεσμοί
CD-ROM υποδειγμάτων
Κυκλοφορεί
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ψηφιακό, CD-ROM
21 x 15 εκ
Add: - Upd: