Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-751-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 98.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
1584 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2021-07-22 14:52:22