Στίγκας, Θεόδωρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5072/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος ανταγωνισμός Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5043/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4965/2022 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : 2η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Μισθώσεις Ακινήτων : 2η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : τσέπης Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μισθώσεις και Οροφοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μισθώσεις και Οροφοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλάκεια - Μεταγραφή : Ελληνική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Πτώχευση και εξυγιάνση Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ιδιωτική ασφάλιση : Σχόλια - Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Πολεοδομική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Πνευματική ιδιοκτησία : Σχόλια, νομολογία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Νομοθεσία δημοσίων έργων και προμηθειών Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Πολεοδομική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Μισθώσεις και Οροφοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μισθώσεις και Οροφοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2007 Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ιδιωτική ασφάλιση : Σχόλια - Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Πολεοδομική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5072/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5043/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4965/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Μισθώσεις Ακινήτων : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλάκεια - Μεταγραφή : Ελληνική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Πτώχευση και εξυγιάνση Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Πνευματική ιδιοκτησία : Σχόλια, νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Νομοθεσία δημοσίων έργων και προμηθειών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Πολεοδομική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα